خبر فوری

2019-07-01

کمپین حامیان حزب کارگر علیه انتخاب مجدد بوریس جانسون به نمایندگی پارلمان
شکست نشست فوق العاده رهبران اروپایی برای تعیین ریاست کمیسیون اروپا
تصویر از ویدیوی رویترز
ناآرامی در جمهوری چک؛ نخست وزیر تهدید به برگزاری انتخابات زودهنگام کرد