2019-07-21

کشتی نجات پناهجویان فعالیت خود را در آبهای مدیترانه از سر گرفت
فایل صوتی مکالمه بین ناو بریتانیایی و نیروهای سپاه پیش از توقیف نفتکش منتشر شد