euronews_icons_loading
نخستین فشن شو رسمی جامعه دگرباشان جنسی در ژوهانسبورگ

ژوهانسبورگ به تازگی شاهد برپایی نخستین فشن شوی برگرفته از «فرهنگ بال» با حضور جامعه دگرباشان بود که به گفته برگزارکنندگان با هدف ایجاد فضایی امن برای اعضای این جامعه برپا شد. تم اصلی این رویداد توام با نمایش «فانتزی زمستان» بود. شرکت کنندگان آخرین محصولات تولید کنندگان پوشاک را در قابل حرکاتی نمادین و توام با رقص به نمایش گذاشتند.
در قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی هرگونه برخورد تبعیض آمیز مبتنی بر گرایش جنسی ممنوع اعلام شده است. آفریقای جنوبی تنها کشور آفریقایی است که ازدواج افراد هم جنس در آن قانونی است.

مطالب بیشتر از بدون شرح