euronews_icons_loading
بازگشت گاوبازی تورئو به جزیره مایورکا پس از دو سال ممنوعیت

گاوبازی تورئو پس از دو سال ممنوعیت بار دیگر در شهر پالما، مرکز جزیره مایورکا اسپانیا برگزار شد و بیش از یازده هزار تماشاگر را به سوی خود جلب کرد.

به موجب قوانین جزایر بالئاری که یکی از هفده بخش خودمختار اسپانیا محسوب می شود حضور تماشاگران جوان در گاوبازی تورئو و نیز کشتن و زخمی کردن حیوانات در جریان این نمایش از سال ۲۰۱۷ ممنوع اعلام شده بود.

با لغو این ممنوعیت نخستین نمایش گاوبازی تورئو که جدالی مرگبار میان گاوبازها و گاو محسوب می شود روز جمعه در استادیوم مخصوص این نمایش در شهر پالما برگزار شد.

بسیاری از معترضان به برپایی گاوبازی تورئو بیرون از استادیوم تجمع کرده و با در دست داشتن پلاکاردهایی این مراسم را نوعی شکنجه و حیوان آزاری قلمداد کردند. گاوبازی تورئو نوعی سرگرمی است که در آن گاوباز یا گاوبازها به گاو حمله کرده و نهایتاً آن را می‌کُشند.

مطالب بیشتر از بدون شرح