خبر فوری

2019-09-09

درگیری پلیس با معترضان در ونزوئلا
تصویر از وبسایت یونیسف @UNICEF
استقبال از مارادونا در آرژانتین
ساختمان بانک مرکزی اروپا واقع در فرانکفورت آلمان
پارلمان بریتانیا