خبر فوری
euronews_icons_loading
عملیات نجات دو خدمه باقیمانده کشتی واژگون شده در کالیفرنیا

دو خدمه یک کشتی تجاری واژگون شده در سواحل کالیفرنیا پس از گذشت یک روز سالم از درون کشتی بیرون آورده شدند. این دو مرد اهل کره جنوبی پس از آتش‌سوزی در کشتی حامل ۴ هزار خودرو در روز یکشنبه و واژگون شدن آن، درون کشتی گیر افتاده بودند.

امدادگران ابتدا به دلیل آتش‌سوزی و خطر رها شدن خودروها عملیات را متوقف کردند، اما بعدا به کمک بالگرد و با سوراخ کردن بدن کشتی، حادثه‌دیدگان را نجات دادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح