محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آیا اعضای کمیسیون اروپا نماینده گوناگونی ساکنان قاره سبز هستند؟

Access to the comments نظرها
نگارش از یورونیوز فارسی
آیا اعضای کمیسیون اروپا نماینده گوناگونی ساکنان قاره سبز هستند؟
کپی رایت  عکس از رویترز

اورزولا فن در لاین، رئیس آینده کمیسیون اروپا مدعی است اصالت اعضای گروهی که وی برای عضویت در کمیسیون اروپا معرفی کرده است مانند ساکنان این قاره متنوع است.

او هنگام معرفی همکاران آینده خود گفت: «این تیم به اندازه اروپا گوناگون است، به اندازه اروپا قوی است و از زنان و مردانی متعهد تشکیل شده است. من مشتاقانه در انتظار همکاری با این گروه برای خدمت به اروپا هستم.»

ادعای در مورد «گوناگون» بودن اعضای جدید کمیسیون اروپا از نظر اصالت آنها با انتقادهایی روبرو شده است. هر چند تعداد زنان و مردان در این گروه ۲۷ نفره تقریبا برابر است اما تمامی آنها سفیدپوست هستند.

این در حالی است که ۱۰ درصد جمعیت اروپا را اقلیت های قومی تشکیل می دهند. غیبت یا حضور کمرنگ اعضای اقلیت های قومی در نهادهای اروپایی به کمیسیون اروپا محدود نمی شود.

اعضای اقلیت های قومی تنها ۳۶ کرسی از ۷۵۱ کرسی پارلمان آینده اروپا را در اختیار خواهند داشت. این رقم به این معنا است که تنها حدود پنج درصد از اعضای پارلمان آینده اروپا را اعضای اقلیت های قومی تشکیل می دهند.

انتظار می رود تعداد اعضای اقلیت های قومی در پارلمان اروپا پس از برکسیت و خروج نمایندگان بریتانیا به حدود تنها چهار درصد برسد.

تاکنون تحقیق های زیادی در مورد عدم حضور اعضای اقلیت های قومی در نهادهای اتحادیه اروپا منتشر شده است.