2019-09-21

آمریکا برای حمایت از عربستان سعودی نیروی نظامی به منطقه اعزام می‌کند