euronews_icons_loading
درگیری پلیس با تظاهرکنندگان در هنگ کنگ

پلیس هنگ کنگ روز شنبه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در این شهر به پرتاب گاز اشک آور و استفاده از ماشین های آبپاش متوسل شد.

شرکت کنندگان در تظاهرات بر ضد دولت محلی هنگ کنگ دست به پرتاب سنگ به سوی ماموران پلیس زدند. آنها همچنین یکی از مسیرهای اصلی در نزدیکی مقر ارتش آزادی بخش خلق چین را مسدود کردند.

بسیاری از تظاهرکنندگان لباس سیاه به تن داشتند و چهره خود را پوشانده بودند.

مطالب بیشتر از بدون شرح