خبر فوری
euronews_icons_loading
آرژانتین؛ شرکت گارسون‌ها در مسابقۀ دو با حمل سینی نوشیدنی

ادب، رفتار دوستانه و سرعت، از جمله صفات خوب برای گارسون‌ها در هتل‌ها و رستوران‌ها به شمار می‌رود؛ اما روز شنبه در شهر بوینس آیرس پایتخت آرژانتین، این گزینۀ سرعت بود که به مسابقه گذاشته شد.

گارسون‌هایی از سراسر کشور به پایتخت آرژانتین آمدند تا در مسافتی ۱.۸ کیلومتری با سینی نوشیدنی در دست با یکدیگر مسابقه دهند.

مطالب بیشتر از بدون شرح