euronews_icons_loading
بریتانیا؛ کنشگران محیط زیست روی ساختمان وزارت دارایی رنگ قرمز پاشیدند

کنشگران محیط زیست روز پنج‌شنبه در لندن به کمک یک ماشین آتش‌نشانی روی دیوارهای ساختمان وزارت دارایی بریتانیا رنگ قرمز پاشیدند. آنها اعلام کردند که این کار در اعتراض به عدم موفقیت دولت در اجرای برنامه‌هایی با هدف جلوگیری از وقوع یک فاجعۀ آب و هوایی انجام شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح