خبر فوری

2019-10-06

انتخابات پارلمانی پرتغال؛ پیروزی دوباره حزب سوسیالیست حاکم