euronews_icons_loading
اعتراض مسافران به کنشگران محیط زیست که باعث اختلال در فعالیت متروی لندن شدند

برخی از مسافران خشمگین متروی لندن نسبت به ایجاد اختلال در فعالیت حرکت قطارها از سوی کنشگران محیط زیست در روز پنجشنبه ۱۷ اکتبر واکنش نشان دادند.

ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است که دو کنشگر کارزار موسوم به «شورش انقراض» (یا «شورش علیه انقراض») را روی سقف قطار مترو نشان می‌دهد. یکی از این افراد، زمانی که در حال باز کردن بنر خود بود، مورد اعتراض مسافران حاضر در ایستگاه قرار گرفت. عده‌ای از مسافران سعی کردند او را از سقف مترو پایین بیاورند و بنر را از او بگیرند.

مطالب بیشتر از بدون شرح