euronews_icons_loading
ویرانی تاکستان‌ها در آتش‌سوزی مهیب شمال کالیفرنیا

آتش‌سوزی مهیبی که از روز چهارشنبه یکم آبان ماه در جنگل‌های شمال کالیفرنیا آغاز شد، خسارات زیادی از خود بر جای گذاشت.

آتش‌سوزی در روزهای گذشته سبب شد تا حدود ۱۸۰ هزار نفر در منطقه سومونا واقع در شمال سان‌فرانسیسکو خانه و کاشانه خود را ترک کنند.

از جمله خسارت‌های گسترده‌ای که شعله‌های این آتش مهیب به بار آورد، نابودی بسیاری از تاکستان‌های سومونا بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح