2019-11-13

تحقیقات برای استیضاح ترامپ؛ آغاز جلسات علنی استماع شاهدان در کنگره
Now playing Next