euronews_icons_loading
بارش برف در پارک ملی شنونگجیا در چین حیوانات را هیجان زده کرد

بارش برف در پارک ملی شنونگجیا در استان هوبئی چین تعدادی از حیوانات حاضر در این محل را هیجان زده کرده است.

پانداهایی که در پارک ملی شنونگجیا نگهداری می شوند از درختانی که برف بر رویشان نشسته بود بالا رفتند.

منظره زمستانی این پارک بسیاری از گردشگران را نیز به این محل جذب کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح