خبر فوری

2019-12-27

ترکیه از نخستین خودروی ملی الکتریکی خود رونمایی کرد
آلمان از بهار ۲۰۲۰ ویزای بلند مدت «ورزش الکترونیک» صادر می‌کند