euronews_icons_loading
آتش بازی در شهرهای نیوزیلند به مناسبت آغاز سال جدید میلادی

مراسم آتش بازی در شهرهای بزرگ نیوزیلند سه شنبه شب همزمان با آغاز سال جدید میلادی برگزار شد.

برای آتش بازی در شهر آوکلند از نزدیک به نیم تن (۴۵۳ کیلوگرم) مواد منفجره استفاده شد. جمعیت زیادی در این شهر که بزرگترین شهر نیوزیلند محسوب می شود به تماشای آتش بازی سال نو پرداختند.

نیوزیلند یکی از اولین کشورهایی است که وارد سال ۲۰۲۰ میلادی و دهه جدید شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح