euronews_icons_loading
فعال مدنی مخالف دولت عراق در بصره به رگبار گلوله بسته شد

جنت مهدی، فعال مدنی و ضددولتی عراقی که سه‌شنبه شب توسط افراد مسلح در یک خودرو تیرباران شد، در شهر بصره به خاک سپرده شد. در این عملیات ترور، ۵ نفر دیگر نیز زخمی شدند. آقای مهدی عضو یک گروه مدنی بود که به معترضان سیاسی دولت عراق، کمک‌های پزشکی ارائه می‌کند. کشته شدن این فعال جدیدترین موج خشونت علیه معترضان ضد دولت عراق است که در هفته‌های اخیر شدت یافته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح