euronews_icons_loading
میلیون‌ها هندو برای پاک شدن گناهان تن به رودخانه گنگ زدند

میلیون‌ها هندو در شهر الله آباد در شمال هند در آئین استحمام در رود گنگ شرکت کردند.

در این مراسم مذهبی و سنتی که هر سال برگزار می‌شود، میلیون‌ها هندو در رودخانه گنگ حمام می‌کنند. هندوها معتقدند این کار باعث طهارت و پاک شدن گناهان آنها خواهد شد.

هر سال میلیون‌ها نفر از هندوها و گردشگران برای شرکت در این مراسم به شهر الله آباد در ایالت اوتار پرادش می‌روند.

مطالب بیشتر از بدون شرح