euronews_icons_loading
زنجیره انسانی میلیونی مسلمانان در هند برای اعتراض به قانون جدید

میلیون‌ها تن از مسلمانان در ایالت کرالا در جنوب هند با تشکیل زنجیره‌های انسانی عظیم به قانون جدید این کشور که آن را تبعیض‌آمیز و مخالف قانون اساسی می‌دانند، اعتراض کردند. دولت هند قرار است روند اعطای تابعیت به مهاجران را تسهیل کند، اما مهاجران مسلمان را از این قانون مستثنا کرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح