euronews_icons_loading
تجمع مخالفان برکسیت در مقابل پارلمان اسکاتلند

صدها تن از مخالفان برکسیت جمعه شب همزمان با خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در مقابل پارلمان اسکاتلند در ادینبورو تجمع کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع که پرچم اسکاتلند را در دست داشتند از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ابراز ناخرسندی کردند.

رای دهندگان اسکاتلندی در جریان همه پرسی برکسیت در سال ۲۰۱۶ با برکسیت مخالفت کردند. تنها ۳۸ درصد رای دهندگان اسکاتلندی به برکسیت رای مثبت دادند.

مطالب بیشتر از بدون شرح