euronews_icons_loading
Syria

حملات هوایی ارتش سوریه در استان ادلب ادامه دارد.

نیروهای ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه در حال بمباران شهرهای باره و بلیون در استان ادلب هستند. سوریه می‌گوید در پی نابود کردن آخرین پایگاه ستیزه‌جویانی است که علیه دولت مرکزی می‌جنگند.

حمله به این ستیزه‌جویان که مورد حمایت ترکیه هستند، تنش‌ها میان آنکارا و دمشق را شدت بخشیده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح