euronews_icons_loading
شکلات ویروس کرونا در فرانسه

یک قنّاد فرانسوی شکلاتی به شکل ویروس کرونا درست می‌کند. ژان فرانسوا پِرِه می‌گوید که مشتری‌هایش از دیدن این شکلات شگفت‌زده می‌شوند و باعث می‌شود در این دوران سخت لبخندی به لبشان بیاید.

او می‌افزاید: «در این زمانه که پر از نگرانی و تشویش است مهم است که بتوانیم خودمان را آٰرام کنیم و یکی از بهترین راه‌ها برای غلبه بر ترس‌مان لبخند زدن است.»

مطالب بیشتر از بدون شرح