euronews_icons_loading
ویدئو؛ خشم راهپیمایان ونزوئلایی در برابر صف آهنین نیروهای پلیس

نیروهای پلیس ونزوئلا با یورش به صف تظاهرکنندگان مخالف دولت، آنها را متفرق ساختند. برخی از راهپیمایان به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و برخی دیگر در برابر صف آهنین پلیس ضد شورش ایستاده و شعار دادند. اعتراض‌ها عصر سه شنبه در پایتخت، کاراکاس در پی بازداشت برخی طرفداران خوان گوایدو، رهبر مخالفان و با فراخوان او آغاز شده بود.

مطالب بیشتر از بدون شرح