euronews_icons_loading
پاپ با صلیب دوران طاعون برای ایتالیا دعا کرد

پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز یکشنبه از مقر خود در واتیکان خارج شد و پیاده به کلیسایی در ایتالیا رفت تا برای مردم این کشور در بحبوحه شیوع کرونا دعا کند. پاپ در کلیسای جامع رم یک صلیب متعلق به دوران طاعون بزرگ در ایتالیا را در دست داشت. تنها در شبانه‌روز شنبه تا یکشنبه ۳۶۸ نفر در ایتالیا بر اثر کرونا جان باختند.

مطالب بیشتر از بدون شرح