2020-04-05

ایتالیا پایین‌ترین شمار قربانیان ویروس کرونا در دو هفته اخیر را ثبت کرد
نبرد با کرونا در همسایگی ایران؛ تشدید تدابیر امنیتی در ترکیه، امارات و عربستان