euronews_icons_loading
توزیع غذای رایگان میان بیکار شدگان گرسنه لیما

با اعلام وضعیت فوق‌العاده در پرو برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، بسیاری از آشپزخانه‌های عمومی در شهرهای بزرگ و به‌ویژه لیما، پایتخت تعطیل شدند.

در پایتخت یک موسسه خیریه مسیحی تنها آشپزخانه‌ای است که به مستمندان پرشمار غذای رایگان می‌دهد.

هزاران تن از کارگران روزمزد و فروشندگان دوره‌گرد این کشور آمریکای لاتین پس از برقراری قرنطینه عمومی و به دلیل بیکاری، بدون حمایت‌های دولتی، گرسنه مانده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح