2020-04-17

ویدئویی از ضدعفونی خیابانها در تفلیسِ گرجستان
امانوئل ماکرون: عدم همبستگی امروز اتحادیه اروپا، پایه پیروزی عوامگراها در فردا است