euronews_icons_loading
ایالت زاکسن آلمان پوشیدن ماسک را اجباری کرد

ایالت زاکسن آلمان پوشیدن ماسک در اماکن عمومی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجباری کرد. ایالت زاکسن یا ساکسونی با حدود ۴ میلیون نفر جمعیت در شرق آلمان واقع شده و مرکز آن شهر درسدن است. ایالت بایرن این کشور نیز درصدد است استفاده از ماسک را اجباری کند. ویروس کرونا در آلمان تا پایان روز دوشنبه ۲۰ آوریل بیش از ۱۴۷ هزار نفر را آلوده و جان ۴ هزار و ۸۶۲ نفر را گرفته است.

مطالب بیشتر از بدون شرح