2020-04-23

هجوم فلامینگوها به بخش جدید شهر بمبئی در دوران قرنطینه
نمایی از شهر و خیابان‌های توکیو در روزهای کرونایی