euronews_icons_loading
پرچم ایتالیا بر فراز آسمان رم در سالروز شکست فاشیسم

هواپیماهای ارتش ایتالیا شنبه با دود سرخ، سفید و سبز سه رنگ پرچم این کشور را بر فراز آسمان رم ترسیم کردند.

۲۵ آوریل سالروز سقوط حکومت فاشیست موسلینی در ایتالیا در پایان جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵) است.

مراسم گرامیداشت این روز امسال و در شرایط قرنطینه کامل ایتالیا به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار شد.

مطالب بیشتر از بدون شرح