خبر فوری
euronews_icons_loading
 استقرار پنج هزار مامور پلیس آلمان در روز جهانی کارگر در برلین

حدود پنج هزار مامور پلیس در روز جهانی کارگر، جمعه ۱ مه، در برلین پایتخت آلمان مستقر شدند تا از تظاهرات شماری از مخالفان نظام سرمایه داری ممانعت به عمل آورند. استقرار این ماموران بیشتر در راستای اجرای قرنطینه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود. در آلمان در سایه مقررات قرنطینه ناشی از کرونا و تا به امروز تجمع بیش از ۲۰ نفر ممنوع است.

مطالب بیشتر از بدون شرح