خبر فوری

2020-05-13

داروی شرکت «گیلئاد» برای کرونا در ۱۲۷ کشور در دسترس قرار می‌گیرد