euronews_icons_loading
تشکیل کلاس در طبیعت برای اعتراض به تصمیم شهردار در عدم بازگشایی مدارس

شماری از کودکان شهرک مونمران در فرانسه در یک کلاس درس در طبیعت حضور یافته اند، در همان حال که والدین آن ها به تصمیم شهردار محلی برای عدم بازگشایی مدارس ابتدایی معترض اند.

فرانسه قوانین قرنطینه را از روز دوشنبه ۱۱ مه تسهیل کرده است و مدارس ابتدایی بعد از هفته ها تعطیلی دوباره تشکیل خواهند شد. اما شهردار شهرک مونمران تصمیم گرفته است تصمیم دولت را نپذیرد.

آقای برنار برونه، شهردار، می گوید این تصمیم با همفکری با معلمان و مسئولان گرفته شده و او نمی خواهد که کودکان و پرسنل مدرسه را با بازگشایی مدرسه در زمان شیوع ویروس کرونا به خطر بیاندازد.

مطالب بیشتر از بدون شرح