euronews_icons_loading
نقص فنی هواپیما خلبان را مجبور به فرود اضطراری در بزرگراه میسوری کرد

یک فروند هواپیمای کوچک بعدازظهر سه شنبه در بزرگراهی در ایالت میسوری آمریکا فرود اضطراری انجام داد.

بنا به اعلام مقامات محلی این فرود اضطراری پس از آن انجام شد که خلبان در آستانه فرود از نقص فنی در موتور هواپیما خبر داد. در این حادثه به خلبان و فرد دیگری آسیب نرسید.

تصاویر هوایی منتشر شده هواپیمایی زردرنگ را در یکی از دو طرف بزرگراه نشان می دهد. مقامات ایالت میزوری اعلام کرده اند که این حادثه را به اداره هوانوردی فدرال آمریکا گزارش کرده اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح