خبر فوری
euronews_icons_loading
گردش آب در آبنمای شهر ژنو پس از ۸۳ روز از سر گرفته شد

گردش آب در آبنمای شهر ژنو که از آن به عنوان مهمترین جاذبه گردشگری این شهر یاد می شود، پس از وقفه ای ۸۳ روزه از سر گرفته شد.

مقامات شهر ژنو همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا و برای حفاظت از کارکنان این آبنما گردش آب را متوقف کرده بودند. آبنمای شهر ژنو در غرب سوئیس در قرن نوزدهم ساخته شد.

آبنمای شهر ژنو حتی هنگام پرواز بر فراز این شهر در ارتفاع ۱۰ هزار کیلومتری نیز قابل مشاهده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح

euronews_icons_loading
کارزار هواداران استفاده از دوچرخه در پاریس

اعضای یک موسسه دفاع از حقوق دوچرخه سواران در فرانسه روز چهارشنبه برچسب هایی را برای راهنمایی دوچرخه سواران در پاریس نصب کردند.

مسیرهای ویژه دوچرخه سواران در پایتخت فرانسه همزمان با شیوع ویروس جدید کرونا افزایش پیدا کرده است. شهرداری پاریس این اقدام را با هدف کاهش استفاده از حمل و نقل عمومی انجام داده است.

هواداران استفاده از دوچرخه ضمن تشویق شهروندان به استفاده از این مسیرها، بر لزوم اختصاصی دائمی این خطوط به دوچرخه سواران تاکید می کنند.

مطالب بیشتر از بدون شرح

کارزار هواداران استفاده از دوچرخه در پاریس