2020-07-13

برزیل؛ پوشیدن لباس‌های فضانوردان برای محافظت در برابر کرونا