خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اپل برنده دعوای مالیاتی ۱۳ میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا شد

نظرها
اپل برنده دعوای مالیاتی ۱۳ میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا شد
کپی رایت  AP Photo
اندازه متن Aa Aa

با حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا که دومین دادگاه بلند‌پایه اروپا به شمار می رود،‌ شرکت آمریکایی اپل روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه (۲۵ تیر) برنده دعوای مالیاتی ۱۳ میلیارد یورویی با کمیسیون اروپا شد.

کمیسیون اروپا دستور داده بود که مالیات‌های مرتبط با فعالیت چهار سال قبل این شرکت باید پرداخت شود که مبلغی بالغ بر ۱۴ میلیارد یورو(۱۳ میلیارد یورو باضافه سود آن) می شد و استدلال کرده بود که این شرکت بزرگ آمریکایی از دو قانون مالیاتی ایرلند و همچنین از کمک‌های غیرقانونی دولتی ایرلند بهره برده است.

دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با رد درخواست کمیسیون اروپا گفته است: «کمیسیون قادر نبود که از نظر قضایی نشان دهد که امتیازی در میان بوده است.» این دادگاه اروپایی همچنین گفته است: «کمیسیون اشتباه کرده که گفته است اپل از امتیاز اقتصادی ویژه و در پی آن کمک دولتی بهره برده است.»

حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا شکستی برای مارگارت وستاگر، کمیسر اروپا در امور رقابتهای بازرگانی تلقی می شود که از سختگیری و تنبیه مالیاتی علیه شرکت‌های بین‌المللی به‌عنوان ویژگی اصلی کارش در قامت کمیسر رقابت یاد کرده بود.

صدور این حکم می تواند شکایت‌های مشابه مانند شکایت علیه شرکت «ایکیا» و «نایک» در هلند را تضعیف یا به تعویق بیاندازد.

با آنکه ۱۴ میلیارد یورو میی‌توانست کمک قابل توجهی به اقتصاد ایرلند در وضعیت شیوع کرونا باشد با این حال دوبلین در کنار اپل و علیه درخواست کمیسیون اروپا ایستاد زیرا می خواست از سیستم مالیات کم در ایرلند دفاع کند که این کشور را برای ۲۵۰ هزار کارفرمای چندملیتی جذاب کرده است.

کمیسیون اروپا که طرف بازنده این حکم است می تواند خواستار تجدید نظر در این حکم نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شود.