euronews_icons_loading
اعتراض صنفی راهنمایان گردشگری پاریس در میانه بحران کرونا

گروهی از راهنمایان گردشگری روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه (۲ مرداد) در پاریس، پایتخت فرانسه تظاهرات صنفی برگزار کردند. این افراد که در میدان معروف اتوال در برابر خیابان شانزه‌لیزه تجمع کرده بودند خواستار آن شدند که دولت به جای قراردادهای موقت، نظام شغلی مطمئن‌تری مانند نظام ادواری برای‌شان در نظر بگیرد. فرانسه در میان مقاصد گردشگری در جهان مقام نخست را دارد، اما از آغاز شیوع کرونا تا کنون آسیب زیادی به صنعت توریسم در این کشور وارد شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح