euronews_icons_loading
اجباری شدن ماسک در فضاهای شهری سن تروپه فرانسه؛ پلیس با متخلفان برخورد می‌کند

استفاده از ماسک در سن تروپه فرانسه که به‌عنوان یک منطقه تفرجگاهی شناخته می‌شود، در فضای باز اجباری شده و حضور نیروهای پلیس برای اجرای این قانون چشمگیر است.

فرانسه بیش از ۲ هزار مورد ابتلای جدید را در روز جمعه گزارش کرد که بیشتر افزایش ابتلای روزانه از ماه مه گذشته است.

از سوی دیگر استفاده از ماسک در فضای بیرون از خانه در برخی نقاط شلوغ شهر مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه نیز اجباری شده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح