خبر فوری
euronews_icons_loading
بزی با تفریحات متفاوت؛ از تختۀ موج سواری تا گردش با اتومبیل

«آقای میهم» نام بزی است که گاهی به همراه صاحبش آلیسا کیلی، لذت سوار شدن روی تخته موج سواری را تجربه می‌کند.

پیاده روی، اتومبیل سواری و گاهی سوار شدن روی این تخته موج سواری از جمله تفریحات این بز است.

این بز که اهل آیداهوی آمریکاست، تاکنون بیش از ۲۰ بار سواری روی این تخته را تجربه کرده و تا کنون تنها دو بار درون آب افتاده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح