euronews_icons_loading
آغاز عملیات پاکسازی سواحل موریس از آلودگی ناشی از دو نیم شدن شناور ژاپنی

عملیات پاکسازی ساحل ۱۵ کیلومتری جزیره موریس از آلودگی نفتی حاصل از دو نیم شدن کشتی ژاپنی با مشارکت نیروهای داوطلب محلی و بین ‌المللی و همکاری سازمان‌های حامی محیط زیست ادامه دارد.

ام‌وی واکاشیو(MV Wakashio) که اواخر ژوئیه گذشته پس از برخورد با یک صخره مرجانی در سواحل جزیره موریس به گل نشسته بود، بعد از ظهر شنبه گذشته به دلیل برخورد امواج سهمگین به دو نیم شد. گزارش‌های اولیه از نشت ۹۰ تن سوخت به آب‌های ساحلی جزیره موریس حکایت دارد.

وزارت محیط زیست جزیره موریس اعلام کرده که پاکسازی سریع مواد سوختی از سواحل این کشور بسیار ضروری است چرا که بسیاری از مناطق ساحلی این جزیره جزء مناطق زیست محیطی حفاظت شده محسوب می‌شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح