euronews_icons_loading
برگزاری مراسم عشای ربانی در کلمبیا با حضور مومنان در خودرو

صدها تن از مردم کلمبیا بدون اینکه از خودروهای خود پیاده شوند، در مراسم عشای ربانی در نزدیکی پایتخت حضور یافتند.

در این مراسم که در شهر چیا در ۱۰ کیلومتری شمال بوگوتا، پایتخت انجام شد کشیش کاتولیک لوئیس کارلوس آیالا به کشیدن صلیب و خواندن دعا برای خودروها پرداخت.

از زمان همه‌گیری کرونا در کلمبیا مقررات سختگیرانه بهداشتی به اجرا در آمده است و مراسم مذهبی نیز از این قوانین جدید مستثنی نبوده‌اند.

با گذشت پنج ماه از آغاز اقدامات حفاظتی، دولت کلمبیا هنوز با برداشته ‌شدن محدودیت‌ها موافقت نکرده است.

مطالب بیشتر از بدون شرح