euronews_icons_loading
تظاهرات در بلاروس

حدود ده هزار نفر از زنان مخالف دولت بلاروس روز شنبه در خیابان های مینسک، پایتخت این کشور راهپیمایی کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی خواستار کناره گیری الکساندر لوکاشنکو، رئيس جمهوری بلاروس از قدرت شدند. بیش از یک ماه از آغاز اعتراض ها به انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری بلاروس می گذرد. از اعتراض های کنونی در بلاروس به عنوان مهمترین چالشی که رئيس جمهوری این کشور طی ۲۶ سال زمامداری با آن روبرو شده است یاد می شود.

مطالب بیشتر از بدون شرح