2020-09-26

اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
هزاران جوان آلمانی در برلین؛ تغییرات اقلیمی را جدی بگیریم