خبر فوری

2020-10-02

ویدئو؛ اعتصاب و تظاهرات کارکنان بهداشت آرژانتین در بوئنوس آیرس