خبر فوری
euronews_icons_loading
تظاهرات مخالفان استفاده از ماسک

هزاران نفر از مخالفان استفاده از ماسک روز شنبه زنجیره ای انسانی در مرز آلمان و سوئیس تشکیل دادند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات که تعداد آنها کمتر از پیش بینی های اولیه بود به محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا اعتراض کردند.

ماموران پلیس از بیم به خشونت کشیده شدن تظاهرات حضور پررنگی در محل داشتند. برگزارکنندگان امیدوار بودند که تعداد شرکت کنندگان به ۱۵ هزار نفر برسد.

مطالب بیشتر از بدون شرح