euronews_icons_loading
فولکس قورباغه‌ای زن گل فروش را نجات داد

یک زن گل فروش در شهر ریودوژانیرو، برزیل با خرید یک فولکس قورباغه‌ای و تبدیل آن به یک گل‌فروشی سیار زندگی‌اش را می گذارند. این زن گل فروش در شرایط سخت کرونا مجبور شده با تهیه یک فولکس قورباغه‌ای و تبدیل آن به یک گل فروشی سیار با شرایط سخت این روزهای اقتصادی کشورش خود را هماهنگ کند.

او که به دلیل بحران اقتصادی دیگر پولی برای کرایه منزل و محل کار نداشته حالا در این خودرو زندگی و امرار معاش می‌کند. این زن ۵۱ ساله با بیتل سبز رنگ ساخت سال ۱۹۶۹ در گوشه‌ای از خیابان های شلوغ ریو در حالی که سقف و داخل خودرو وی پر از گل است نظر عابران را به سمت خود جلب می‌کند.

مطالب بیشتر از بدون شرح