euronews_icons_loading
ترسیم پرترهٔ دو حریف انتخاباتی آمریکا در هند

دو نقاش اهل بمبئی، با نزدیک شدن موعد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، چهرهٔ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری کنونی و جو بایدن، نامزد حزب دموکرات را بر پرده نقش می‌کنند.

این دو نفر که معلم نقاشی هستند، دو نامزد انتخاباتی را جوانتر از آنچه هستند ترسیم کرده‌اند و تابلویی کوچکی میان دو اثر گذاشته‌اند که روی آن نوشته: کدامیک رئیس جمهوری آینده ایالات متحده خواهد شد؟

مطالب بیشتر از بدون شرح